Sininen pallo

Sininen pallo
Blå globen

Blå globen är ett pris för dem som bygger en hållbarare framtid och skapar hopp.