Pristagarna

Första Blå globen-priset till personerna bakom växtproteinboomen

Utvecklarna av växtproteinprodukterna Härkis och Pulled havre belönades för att deras innovationer haft en betydande inverkan på konsumenternas vardag.

Mat har en nyckelroll i att lösa miljökrisen. Därför fick växtproteinutvecklarna Reetta Kivelä, Maija Itkonen, Jiang Zhong-Qing, Leena Saarinen och Tarja Ollila tillsammans det allra första Blå globen-miljöpriset.

Motiveringen till priset var i första hand att de produkter de utvecklat påverkar både klimatförändringen och minskningen av biologisk mångfald. Växtproteinerna Härkis och Pulled havre har verkligen funnit sin väg till finländarnas tallrikar, samtidigt som köttkonsumtionen i Finland minskade för andra året i rad.

Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Vinnarna önskar att hela samhället nu gör en gemensam insats för att förändra livsmedelssystemet.

– Beslutsfattarna, industrin, handeln och livsmedelsbranschen måste erbjuda konsumenterna valmöjligheter. Vi måste se till att våra produkter håller så hög kvalitet att konsumenterna vill använda dem, säger Leena Saarinen.

– Hållbarheten i produktionskedjan förbättras ständigt, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Underutnyttjade och undervärderade växtprodukter och råvaror bör användas ännu mer, säger Jiang Zhong-Qing.

Vid utvecklingen av Pulled havre var det viktigt att utvecklarna vågade bryta invanda tankemönster. Det krävdes mångfald, säger Maija Itkonen.

– Att en av våra grundare har en icke-finsk bakgrund fick oss att rikta blicken utåt. Det är viktigt att få experter från andra håll att trivas i Finland, stanna här och skapa innovationer.

Två utmärkta produkter som förändrade marknaden

Juryn beslutade att dela ut priset till personerna bakom Härkis och Pulled havre, eftersom båda produkterna har haft en betydande inverkan på de finländska konsumenternas vanor. Produkterna har skapat en helt ny marknad för lättanvända växtproteiner som ersätter kött.

Härkis och Pulled havre lanserades redan 2016. Varför belönas de just nu?

Båda innovationerna banar väg för ett hållbart livsmedelssystem i Finland, något som även skapat möjligheter för andra aktörer. Enligt Blå globen-prisets expertråd har det först nu blivit möjligt att se hur populära alternativa proteiner verkligen är.

Nästa steg är att introducera produkterna på marknader utanför Finland, och att börja använda dem inom livsmedelsindustrin. På så sätt kan genombrottet för hållbarhet påskyndas ännu mer.

– Stora livsmedelstillverkare har märkt att kunderna allt oftare önskar växtbaserade alternativ. Utöver att produkterna finns i mataffärernas sortiment, måste vi också erbjuda dem till de stora livsmedelsföretagen så att de hamnar i till exempel färdigförpackade frukostmackor, säger Tarja Ollila.

Det är redan tydligt att vinnarna har drivit på förändringen av livsmedelssystemet enormt. Medvetenheten om klimatkrisen och om förlusten av naturliga miljöer har ökat kraftigt, och genom sina köpvanor har konsumenterna också uttryckt en önskan om förändring.

– Vi har redan ett tydligt gemensamt mål: att göra livsmedelssystemet hållbart. Vi vet vartåt vi ska springa, så länge vi springer tillsammans, påminner Reetta Kivelä.