Pristagarna

Blå globen -priset 2022 till utvecklarna av den återvunna textilfibern Infinna, Petri Alava och Ali Harlin

Blå globen 2022 pristagarna Petri Alava (vänster) och Ali Harlin. Ladda bilden ner här.

Personerna bakom textilfibern Infinna belönas med miljöpriset Blå globen för sitt arbete för en hållbar utveckling inom textilindustrin. Fibern, som tillverkas av återvunna textilier, kan förändra modeindustrin och konsumenternas beteende på ett betydelsefullt sätt. 

Textilindustrins koldioxidavtryck beräknas utgöra hela 10 procent av alla utsläpp i världen, och det går åt 2 700 liter vatten bara för att producera en t-tröja. Återanvändningen av begagnade textilier utgör ett miljöproblem i sig, eftersom ungefär 87 procent av de begagnade textilierna hamnar på soptippen. Textilindustrin behöver hållbarare verksamhetsmodeller och återvunna fibrer kan stödja omställningen. 

Miljöpriset Blå globen, som finansieras av Tiina och Antti Herlins stiftelse, Maj och Tor Nesslings stiftelse och Svenska litteratursällskapet i Finland, tilldelas den 25 januari 2023 Ali Harlin och Petri Alava för utvecklingen och produktifieringen av Infinna-fibern. Harlin arbetar som forskningsprofessor vid den teknologiska forskningscentralen VTT och Alava är verkställande direktör för Infinited Fiber Company. 

Den återvunna fibern Infinna bidrar både till en minskad mängd textilavfall och till ett minskat behov av jungfrulig bomull, samtidigt som den ökar modeindustrins och konsumenternas medvetenhet om återvunna material.

– Infinna är den felande länken inom materialåtervinning av textilier. Den möjliggör ett helt nytt slags industriellt ekosystem baserat på återvinning, säger Ali Harlin.

Återvunna textilier kan förändra modeindustrin och konsumenternas beteende 

Priset på 100 000 euro är en personlig hyllning till innovatörer som lyckats skala upp miljögärningar till en nivå som kan förändra konsumenters beteende. 

– Med hjälp av återvunna fibrer kan de stora modejättarna göra sin verksamhet hållbarare och betjäna konsumenter som annars inte bryr sig om hållbarhetsfrågor. Återvunna fibrer är dock bara en del av den omfattande hållbarhetsomvälvningen inom textilindustrin, säger Minna Halme, professor i ansvarsfullt företagande vid Aaltouniversitetet, som var med och nominerade kandidaterna till Blå globen-priset.

Infinna-fibern tillverkas av Infinited Fiber Company, som grundades av Harlin och Alava. Företaget har ingått långvariga samarbetsavtal med globala modejättar som Patagonia, H&M, Inditex och PVH. 

– Vi vill göra cirkulär ekonomi till vardag inom textilindustrin, så att alla har möjlighet att köpa textilier som har producerats utan jungfruliga råvaror, säger Petri Alava. 

Mer information: 

Harri Lammi, miljöprojektchef, Tiina och Antti Herlins stiftelse
+358 50 383 1822harri@tahsaatio.fi

Jonas Lång, kanslichef, Svenska litteratursällskapet i Finland
+358 45 657 7422
jonas.lang@sls.fi


Första Blå globen-priset 2021 till personerna bakom växtproteinboomen

Utvecklarna av växtproteinprodukterna Härkis och Pulled havre belönades för att deras innovationer haft en betydande inverkan på konsumenternas vardag

Mat har en nyckelroll i att lösa miljökrisen. Därför fick växtproteinutvecklarna Reetta Kivelä, Maija Itkonen, Jiang Zhong-Qing, Leena Saarinen och Tarja Ollila tillsammans det allra första Blå globen-miljöpriset.

Motiveringen till priset var i första hand att de produkter de utvecklat påverkar både klimatförändringen och minskningen av biologisk mångfald. Växtproteinerna Härkis och Pulled havre har verkligen funnit sin väg till finländarnas tallrikar, samtidigt som köttkonsumtionen i Finland minskade för andra året i rad.

Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Vinnarna önskar att hela samhället nu gör en gemensam insats för att förändra livsmedelssystemet.

– Beslutsfattarna, industrin, handeln och livsmedelsbranschen måste erbjuda konsumenterna valmöjligheter. Vi måste se till att våra produkter håller så hög kvalitet att konsumenterna vill använda dem, säger Leena Saarinen.

– Hållbarheten i produktionskedjan förbättras ständigt, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Underutnyttjade och undervärderade växtprodukter och råvaror bör användas ännu mer, säger Jiang Zhong-Qing.

Vid utvecklingen av Pulled havre var det viktigt att utvecklarna vågade bryta invanda tankemönster. Det krävdes mångfald, säger Maija Itkonen.

– Att en av våra grundare har en icke-finsk bakgrund fick oss att rikta blicken utåt. Det är viktigt att få experter från andra håll att trivas i Finland, stanna här och skapa innovationer.

Två utmärkta produkter som förändrade marknaden

Juryn beslutade att dela ut priset till personerna bakom Härkis och Pulled havre, eftersom båda produkterna har haft en betydande inverkan på de finländska konsumenternas vanor. Produkterna har skapat en helt ny marknad för lättanvända växtproteiner som ersätter kött.

Härkis och Pulled havre lanserades redan 2016. Varför belönas de just nu?

Båda innovationerna banar väg för ett hållbart livsmedelssystem i Finland, något som även skapat möjligheter för andra aktörer. Enligt Blå globen-prisets expertråd har det först nu blivit möjligt att se hur populära alternativa proteiner verkligen är.

Nästa steg är att introducera produkterna på marknader utanför Finland, och att börja använda dem inom livsmedelsindustrin. På så sätt kan genombrottet för hållbarhet påskyndas ännu mer.

– Stora livsmedelstillverkare har märkt att kunderna allt oftare önskar växtbaserade alternativ. Utöver att produkterna finns i mataffärernas sortiment, måste vi också erbjuda dem till de stora livsmedelsföretagen så att de hamnar i till exempel färdigförpackade frukostmackor, säger Tarja Ollila.

Det är redan tydligt att vinnarna har drivit på förändringen av livsmedelssystemet enormt. Medvetenheten om klimatkrisen och om förlusten av naturliga miljöer har ökat kraftigt, och genom sina köpvanor har konsumenterna också uttryckt en önskan om förändring.

– Vi har redan ett tydligt gemensamt mål: att göra livsmedelssystemet hållbart. Vi vet vartåt vi ska springa, så länge vi springer tillsammans, påminner Reetta Kivelä.