Bakgrund

För hundra år sedan tog en ung civilingenjör som älskade att röra sig i naturen sin examen från Tekniska högskolan. Tre år senare tog två andra unga och lovande studenter sina ingenjörsexamina. En av dem hade egentligen velat bli jordbrukare. Den andra tillbringade all sin fritid i Skärgårdshavet, vid rodret på en segelbåt.

De tre unga ingenjörerna gjorde karriär inom industri och teknik, och bidrog samtidigt till hemlandets utveckling enligt tidsandan. De delade också en djup uppskattning för naturen.

På deras tid stod vårt land inför helt andra utmaningar än i dag. Men det gällde ändå stora ödesfrågor. Vår nuvarande miljökris är den svåraste i mänsklighetens historia, och vi är säkra på att de tre ingenjörerna hade velat vara med om att lösa den.

Idag hedras deras livsverk genom två stiftelser och en fond som alla stöder miljöforskning och konkreta lösningar för miljön. Nu går de tre finansiärerna ihop för att i sin tur belöna framtidsbyggare i ljuset av ny kunskap och förståelse.

De tre framtidsbyggarna lyfter fram personer som hittar framtidens lösningar

Bild: Novafoto / SLS, Henrik Höijers arkiv

Henrik Höijer (1892–1984) tog sin examen vid Tekniska högskolans maskinsektion 1921. Han gjorde karriär som teknisk chef på Centralandelslaget Labor, som var den svenska motsvarigheten till Hankkija. Höijer var även en engagerad scout och naturentusiast. En av de största fonderna inom Svenska litteratursällskapet är Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II, som bland annat stöder individer eller organisationer som forskar inom miljöskydd och teknik.

Heikki H. Herlin (1901–1989) tog sin examen som diplomingenjör vid Tekniska högskolans maskinsektion 1924. Bergsrådet Herlin gjorde sitt livsverk i ledningen för Kone Oy. På familjegården Thorsvik i Kyrkslätt bedrevs då jordbruk, och så även i dag. Tiina och Antti Herlins stiftelse är en allmännyttig stiftelse som under åren 2020–2025 riktar in sina resurser på att lösa den globala miljökrisen, särskilt på att snabbt minska utsläppen.

Tor Nessling (1901–1971) tog sin examen som diplomingenjör vid Tekniska högskolans maskinsektion 1924, samma år som Heikki Herlin. Bergsrådet Nessling arbetade inom bilindustrin, men tillbringade sin fritid med sin fru Maj Nessling i Skärgårdshavet, i skogen eller med fågelskådning. Maj och Tor Nesslings stiftelse söker systemlösningar för en ekologiskt hållbar framtid genom att stödja forskning, ordna möjligheter till möten och introducera forskningens resultat till nytta för samhället.